Iaith:

English

E-bost: lionhotel_llanbister@btinternet.com
Ffôn: 01597 840244

Contact Us

I gysylltu â ni i drafod aros â ni neu i gael cyfarwyddiadau i ddod yma, mae ein manylion cyswllt i’w gweld ar y dudalen hon. Fel arall, gallwch chi lenwi’r ffurflen gyswllt isod a byddwn ni’n cysylltu â chi.

Gwesty’r Lion

Llanbister
Llandrindod
Powys
LD1 6TN
Cymru
Y Deyrnas Unedig

Ffôn: 01597 840244
E-bost: info@lionhotel-llanbister.co.uk

Gwefan: www.lionhotel-llanbister.co.uk